Letra da Música

Sevgi dolu bir ailede büyüdüðüm yalan
Kim bilir kimlerdi aslýnda annem babam
Çoðu zaman sorduðumuz sorulardan korktuðumuz
Açýk seçik belli olsa da
Kendimize söylediðimiz yalanlardan güç alýrken
Kimse bana karýþamaz ben buyum derken
Sevmeyi gerçekten bilen insanlarý üzerken
Geçmiþ iþ iþten
Bir tek beni anlayan sen vardýn aþkým
Bunu artýk anladýðýmda çok uzaktýn
Cildimi yaþlandýran insanlarýn olurken
Geçmiþ iþ iþten