Letra da Música

Ellerine can havliyle
S?k?ca sar?l?p tutundum
Sende gidip yitirilen y?llar?
Kendimi bulmu?tum
Hiç k?r?lmaz hiç k?zmazd?m
Severken b?rak?p
Çekip de gitmesen
Bu bir yarg?,
Bir intikam de?il bu,
Yaln?zca sitem
Yok aramam
Kimler unutuldu,
Elbet unutulursun ah çal???r,
Darmada??n sonsuza kar???r,
Yok olursun
Hiç k?r?lmaz hiç k?zmazd?m
Severken b?rak?p
Çekip de gitmesen
Bu bir yarg?,
Bir intikam de?il bu,
Yaln?zca sitem
Hay?r hiç hak etmedim,
Yok can?mla sevdim
Haz?r bile de?ildim, birden gidiverdin
Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim
Demek seni sevmeyi hak etmemi?im